Anteckningar från årsmötet

I helt vanlig ordning så har vi, som de flesta andra föreningar, årsmöten där vi kommer fram till vad det är som ska göras, vad som har gjorts och hur vi vill lägga upp planerna för det år som kommer att komma. Det brukar vara ganska trevliga tillställningar, dock utan vin, men med god mat och muntra miner. Det är inte speciellt mycket som vi är oense om, det är snarare så att vi är alla överens om att vi vill fortsätta på samma inslagna väg. Vi har gjort väldigt mycket under de få år som vi har funnits och vi kommer fortsatt att ha som mål att åka iväg på minst en vinresa någonstans i världen, och det börjar mer och mer pratas om att vi ska ta en vända till USA, som har riktigt fina vindistrikt.

Årsmöte är något som låter tämligen allvarligt, men det är ingen som ser det så. Det är snarare bara ytterligare ett tillfälle att sätta oss ner tillsammans och ha det trevligt, visserligen under mer kontrollerade former där viss formalia måste gås igenom, men det slutar inte vara trevligt för det. Efter att vi gått igenom våra stadgar och mål så kom vi fram till några intressanta frågor som säkert kommer att avgöra hur framtiden för föreningen kommer att se ut. Lokalerna som vi befinner oss i just nu är väldigt billiga, men i takt med att fler vill bli medlemmar ökar övriga omkostnader, dessutom vill vi gärna ha en buffert i kassan som gör att vi inte behöver känna oss oroliga. Förslaget kom därför att höja medlemsavgiften med 20 procent och det röstades igenom utan något motstånd.

En annan sak som var intressant i det hela var lokalerna i sig. De är inte speciellt inbjudande och många har velat att vi gör något åt dem en längre tid. Tack vare att vi fick igenom höjningen av medlemsavgiften så innebär också det att vi nu har en möjlighet att bättre iordningställa lokalerna för att det ska känna trevligare att befinna sig där. Plaststolar har sin plats i världen, men vi vill helst undvika dem. Göran, som var den som kom med förslaget om att rusta upp lokalerna med nya utemöbler, fick i uppdrag att beställa nytt. Det mest prisvärda och proffsiga vi kunde hitta var Trademax, så nu hoppas vi att Göran kan hitta några fina nya utemöbler till lokalen!