Vinets historia

Det berättas om att de äldsta spåren från viner och vinframställning som man har hittat är över 8000 år gamla och de hittande man i området kring Iran och Irak. Det som troligen gjort att det överhuvudtaget blivit vin har varit att druvorna förvarats i krukor där de spruckit och den vätska som sipprade ut ur druvorna tilläts jäsa. Allt man faktiskt behöver för att göra vin är just druvor och luft, druvorna innehåller vatten och druvsocker medan skalen och luften har jästpartiklarna som får det att jäsa. Tillsammans bildar det genom jäsningen alkohol.

Druvornas introduktion till Europa är något oklart när den skedde, men man har kunnat se att det var i Grekland som det hela började. Efter druvans intåg där spreds budskapet över hela medelhavsregionen och grekerna tog vinrankorna till Italien, där vinet verkligen fick ett genomslag. Tack vare romarna och Romarriket kunde vinet spridas ytterligare, och just medelhavsregionen verkade speciellt lämpad för att man skulle odla vindruvor just där. Stora delar av Europa fick alltså genom romarna möjligheten till att odla själva, och man kan tydlig se effekten, då Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Portugal alla är stora vinproducerande länder.

När väl handeln över haven blev den viktigaste så kom även vinet att följa med på resan. På 1500-talet kunde sjöfararna plocka med sig vin och vinrankor över havet till exempelvis Sydamerika. På 1700-talet utvecklades vinet än mer och det var nu man började förvara drycken i glasflaskor, men det kanske viktigaste man upptäckte var korken och hur bra det bevarade vinet. Det innebar att man kunde spara vin på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Ett lagrat vin är oftast rundare och mjukare i smaken än de nyare produkterna.

Under slutet av 1800-talet började man än mer forska i hur själva jäsningsprocessen går till och man började förstå jästens inverkan. Något man lärde sig under den här tiden var att om man tillsatte mer socker under jäsningsprocessen så kom vinet att bli starkare i alkoholvolym. 1900-talet är det århundrade där man fokuserade på att utveckla vinet, bland annat hur man skulle lyckas få optimala skördar. Korken fick nu också konkurrenter, där syntetkork eller skruvkork kom att bli minst lika populära. Idag har också boxarna exploderat i popularitet, och det är med all säkerhet välkommet ur en ren transportmässig synpunkt.